Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców, będące częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz, po raz kolejny przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców wspólnot oraz ulepszyły estetykę przestrzeni miejskiej w obszarze rewitalizacji.