Zakończyła się rozbudowa układu komunikacyjnego Dworca Integracyjnego w Kartuzach. Powstało zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Wczoraj nastąpiła uroczystość otwarcia, której gościem był Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, jak również inne ważne osoby. Marszałek przyznał także dodatkowe środki samorządom - Gmina Kartuzy zyskała nieco ponad 1 mln 400 tys. zł.


Marszałek wczoraj w budynku Dworca Integracyjnego przekazał na ręce Burmistrza Kartuz dodatkowe środki na realizację projektu pn. Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi w kwocie 1 mln 322 tys. 628 zł. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił też Gminie Kartuzy dodatkowej dotacji na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (kwota przekazana przez Marszałka: 70 tys. 396 zł).


W ramach inwestycji budowy dworca autobusowego nastąpiła - oprócz stworzenia zadaszeń oraz zagospodarowania terenu - częściowa rozbiórka istniejącego parkingu, przebudowa drogi, budowa sieci oświetleniowej i sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą prac był PW Wod-Kan Grzenkowicz. Kwota inwestycji wyniosła 3 mln 697 tys. zł, w ramach zadania pn. Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi (dofinansowanie z funduszy unijnych).

Przypominamy, że Gmina Kartuzy nieodpłatnie przejęła na własność od Polskich Kolei Państwowych budynek dawnej kartuskiej rampy kolejowej oraz dotąd dzierżawiony teren, na którym znajduje się płatny parking dla samochodów osobowych przy dworcu PKP. Przejęcie nastąpiło, jak czytamy w zawartej z PKP umowie, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu publicznego, tj. pod budowę węzła integracyjnego, do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe).


Szpetna rampa kolejowa została już wyburzona. W jej miejscu, jak również na niewielkiej części przyległego parkingu, Gmina Kartuzy wybudowała przystanki komunikacji autobusowej. Obowiązek ich zapewnienia przewoźnikowi nakłada na Gminę Ustawa o Transporcie Publicznym. Na pozostałej części nadal funkcjonuje parking.

Cieszymy się, że z krajobrazu Kartuz wkrótce zniknie stary, wysłużony dworzec autobusowy. To kolejny krok zmieniający wizerunek naszego miasta.

pks przyst (1)
pks przyst (2)
pks przyst (3)
pks przyst (4)
pks przyst (5)
pks przyst (6)
pks przyst (7)
pks przyst (8)
pks przyst (9)
pks przyst (10)
pks przyst (11)
pks przyst (12)
pks przyst (21)
pks przyst (22)
pks przyst (23)
pks przyst (24)
pks przyst (25)
pks przyst (26)
pks przyst (27)
pks przyst (28)
pks przyst (19)
pks przyst (15)
pks przyst (18)
pks przyst (20)
pks przyst (14)
pks przyst (13)
pks przyst (16)
pks przyst (17)

Więcej zdjęć zobaczysz na naszym profilu na Facebooku: Kartuzy Stolica Kaszub.