W dniach 14.08-13.09.2019r. odbył się III nabór Kart Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2019r. W terminie naboru wpłynęły 4. karty według zestawienia, które pobrać można poniżej. 

Wszystkie zaproponowane przez wnioskodawców inicjatywy wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych w ramach instrumentu elastyczności. Realizację zadań przewiduje się w roku bieżącym lub przy braku możliwości dopełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów budowlanych w I połowie przyszłego roku.


Do pobrania:

1) PROTOKÓŁ Z NABORU KART - KARTUSKIE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW 2019 (III)