W sobotę 9 listopada odbyły się warsztaty dotyczące stworzenia trwałego miejsca rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców kamienicy przy ul. Kolejowej 9 w Kartuzach.W ramach warsztatów posadzone zostały hortensje bukietowe, ustawiono meble ogrodowe. Na wiosnę mieszkańcy kamienicy planują odnowienie altany ogrodowej poprzez wymianę zadaszenia. W zakupionych skrzynkach zostaną posadzone kwiaty sezonowe.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz.

Organizatorem warsztatów było Biuro Rewitalizacji Kartuz.