Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, składając niezbędny wniosek już  31 stycznia 2017 r. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację zespołu oceniającego i jako jeden z 24 projektów uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 316 921, 99 złotych (85 % wartości kosztów kwalifikowanych). Konkurs o dofinansowanie został rozstrzygnięty 19 lipca 2018 roku, jednak dopiero 3 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z gminą Sierakowice umowę o dofinansowanie projektu.

Obecnie trwają już ostatnie montaże instalacji solarnych i powietrznych pomp ciepła do c.w.u w gminie Sierakowice. W nieco ponad 4 miesiące w trzech gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno zostały zamontowane 795 instalacje, w tym 522 instalacje solarne i 273 powietrzne pompy ciepła do c.w.u. W tym zamontowano dwie duże instalacje solarne po 21 kolektorów każda, na Kaszubskim Centrum Medycznym w Sierakowicach oraz na jednej ze wspólnot mieszkaniowych w Sierakowicach.

Więcej informacji: http://sierakowice.pl/aktualnosc-706-do_konca_zblizaja_sie_montaze.html