Większość mieszkańców zgromadzonych dzisiaj (w środę) w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, aby porozmawiać o inwestycji w Gaju Świętopełka, była „za” przyjętą przed Gminę Kartuzy koncepcją zagospodarowania tego miejsca.

Dzisiaj (w środę) w Urzędzie Miejskim w Kartuzach miało miejsce spotkanie Burmistrza oraz jego zastępców z mieszkańcami gminy Kartuzy w sprawie przyjętej koncepcji zagospodarowania Gaju Świętopełka, gdzie już wkrótce ma powstać m.in. ciąg pieszo-rowerowy z mastyksu grysowego SMA, oświetlenie oraz system monitoringu.

Celem spotkania było wyjaśnienie wszystkich szczegółów dotyczących inwestycji oraz wysłuchanie zdania mieszkańców. Spotkanie było konieczne, aby zdementować nieprawdziwe informacje, które pojawiały się już od dłuższego czasu w niektórych lokalnych mediach: w licznych artykułach pisano, że Gmina Kartuzy w Gaju Świętopełka zamierza wybudować ścieżkę asfaltową.

Zdecydowana większość zgromadzonych (na spotkanie przybyło około 70 osób, do końca trzygodzinnej dyskusji dotrwało ok. 40) była za radykalnymi zmianami z Gaju, w tym za utwardzeniem tamtejszej nawierzchni i wyłożeniem jej mastyksem grysowym SMA.

Wszelkie wątpliwości rozwiała wypowiedź projektanta inwestycji w Gaju Świętopełka. Na pytania odpowiadali także Burmistrz oraz jego współpracownicy – Wojciech Jaworowski oraz Sylwia Biankowska. Zdanie większości zgromadzonych na spotkaniu ws. zagospodarowania Gaju było identyczne z koncepcją przyjętą przez Urząd Miejski przy aprobacie radnych RM oraz Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Gaj ma być miejscem bezpiecznym, przeznaczonym do masowego i aktywnego wypoczynku, gdzie mieszkańcy oraz turyści będą mogli wejść czy wjechać (na rolkach, rowerem etc.) i spędzić czas o każdej porze roku. Docelowo całe Jezioro Klasztorne Małe ma zostać otoczone podobną aleją, co przyczyni się nie tylko do wzrostu atrakcyjności tej części miasta, lecz również spowoduje ułatwienie dostępu do linii brzegowej jeziora od strony Osiedla XX-lecia. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony czystości wód akwenu.

Wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękujemy!
gaj slajd (1)
gaj slajd (2)
gaj slajd (3)
gaj slajd (4)
gaj slajd (5)
gaj slajd (6)
gaj slajd (7)
gaj slajd (8)
gaj slajd (9)
gaj slajd (10)
gaj slajd (11)
gaj slajd (12)
gaj slajd (13)
gaj slajd (14)
gaj slajd (15)
gaj slajd (16)
gaj slajd (17)
gaj slajd (18)
gaj slajd (19)
gaj slajd (20)
gaj slajd (21)
gaj slajd (22)
gaj slajd (23)
gaj slajd (24)
gaj slajd (25)
gaj slajd (26)
gaj slajd (27)
gaj slajd (28)
gaj slajd (29)
gaj slajd (30)
gaj slajd (31)
gaj slajd (32)
gaj slajd (33)
gaj slajd (34)
gaj slajd (35)
gaj slajd (36)
gaj slajd (37)
gaj slajd (38)
gaj slajd (39)
gaj slajd (40)
gaj slajd (41)
gaj slajd (42)
gaj slajd (43)
gaj slajd (44)
gaj slajd (45)
gaj slajd (46)
gaj slajd (47)
gaj slajd (48)
gaj slajd (49)
gaj slajd (50)
gaj slajd (51)
gaj slajd (52)
gaj slajd (53)
gaj slajd (54)
gaj slajd (55)
gaj slajd (56)
gaj slajd (57)
gaj slajd (58)
gaj slajd (59)
gaj slajd (60)
gaj slajd (61)
gaj slajd (62)
gaj slajd (63)
gaj slajd (64)
gaj slajd (65)
gaj slajd (66)
gaj slajd (67)
gaj slajd (68)
gaj slajd (69)
gaj slajd (70)
gaj slajd (71)
gaj slajd (72)
gaj slajd (73)
gaj slajd (74)
gaj slajd (75)
gaj slajd (76)
gaj slajd (77)
gaj slajd (78)
gaj slajd (79)
gaj slajd (80)


DSC_3975
DSC_4009
DSC_3980
DSC_4005
DSC_3988
DSC_3990
DSC_3996
DSC_3991
DSC_4004