Wybrano już wykonawcę inwestycji polegającej na wymianie opraw i źródeł oświetlenia na LED w budynkach SP nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Brodnicy Górnej oraz tamtejszego przedszkola.


Przetarg wygrały firmy EFL POLARIS Sp. z o.o. ze Słupna (inwestycja w Kartuzach; kwota: ponad 79 tys. zł) oraz HIRSTON Sp. z o.o. z Przodkowa (w Brodnicy Górnej; kwota: 83 tys. zł).

Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcy inwestycji są zobowiązani udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Wymiana oświetlenia pozwoli Gminie Kartuzy zaoszczędzić znaczną kwotę na rachunkach za dostawę prądu do ww. placówek.Na foto: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach. Fot. archiwum