Gmina Kartuzy właśnie podpisała umowę z wykonawcą inwestycji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie. Przetarg na to zadanie wygrała firma BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. z Luzina. Umowa opiewa na kwotę 4 mln 373 tys. 507 zł i 58 gr brutto.


Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na trzy następujące etapy:

Etap 1 – wykonanie stanu surowego otwartego części rozbudowanej i nadbudowanej budynku szkolnego
Etap 2 – wykonanie wszystkich robót budowlanych wykończeniowych i  instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej części rozbudowanego i nadbudowanego budynku szkolnego
Etap 3 – wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji starej części budynku szkoły.

Więcej informacji na temat inwestycji w Kiełpinie można uzyskać po wejściu w ten link (kliknij).

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OP.10.  Energia, Działanie 10.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.