Przypominamy, że Gmina Kartuzy w sierpniu br. podpisała umowę z wykonawcą inwestycji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie. Przetarg na to zadanie wygrała firma BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. z Luzina. Umowa opiewa na kwotę 4 mln 373 tys. 507 zł i 58 gr brutto. Trwa realizacja tego zadania, co widać na załączonych fotografiach. Wykonaliśmy je wczoraj (w środę) oraz miesiąc temu.


Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na trzy następujące etapy:

Etap 1 – wykonanie stanu surowego otwartego części rozbudowanej i nadbudowanej budynku szkolnego
Etap 2 – wykonanie wszystkich robót budowlanych wykończeniowych i  instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej części rozbudowanego i nadbudowanego budynku szkolnego
Etap 3 – wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji starej części budynku szkoły.

Więcej informacji na temat inwestycji w Kiełpinie można uzyskać po wejściu w ten link (kliknij).


Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OP.10.  Energia, Działanie 10.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

 

Kiełpino szkoła (1)
Kiełpino szkoła (2)
Kiełpino szkoła (3)
Kiełpino szkoła (4)
Kiełpino szkoła (5)
Kiełpino szkoła (6)
Kiełpino szkoła (7)
Kiełpino szkoła (8)
Kiełpino szkoła (9)
Kiełpino szkoła (10)
Kiełpino szkoła (11)
Kiełpino szkoła (12)
Kiełpino szkoła (13)
Kiełpino szkoła (14)
Kiełpino szkoła (15)
Kiełpino szkoła (16)
Kiełpino szkoła (17)
Kiełpino szkoła (18)
Kiełpino szkoła (19)
Kiełpino szkoła (20)


kiełp remont rozbudowa (15)
kiełp remont rozbudowa (1)
kiełp remont rozbudowa (2)
kiełp remont rozbudowa (3)
kiełp remont rozbudowa (4)
kiełp remont rozbudowa (5)
kiełp remont rozbudowa (6)
kiełp remont rozbudowa (13)
kiełp remont rozbudowa (7)
kiełp remont rozbudowa (8)
kiełp remont rozbudowa (9)
kiełp remont rozbudowa (10)
kiełp remont rozbudowa (14)
kiełp remont rozbudowa (11)
kiełp remont rozbudowa (12)