Przypominamy, że Gmina Kartuzy w sierpniu podpisała umowy na budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, Zespole Szkół w Staniszewie oraz Szkole Podstawowej w Łapalicach. Inwestycje są w trakcie realizacji.


Plac zabaw przy SP nr 2 buduje firma INSTAL-BUD z Luzina za kwotę nieco ponad 584 tys. zł. Plac zabaw przy ZS w Staniszewie powstaje za sprawą firmy TERAKOL Rajmund Zalewski z Koszczał (wartość: ponad 331 tys. zł). Terakol buduje też plac zabaw przy SP w Staniszewie za ponad 111 tys. zł.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Ilustracją do niniejszego artykułu jest projekt koncepcyjny placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach oraz fotografie etapu prac wykonane wczoraj (we wtorek) przy SP nr 2.

Założenia projektu są następujące (przy SP nr 2 powstaną:)

strefa zabawy

tory przeszkód

aktywny domek

sprzęty sprawnościowe

huśtawki

strefy wypoczynku

szachy ogrodowe

tor dla rowerków

tor jazdy ze znakami drogowymi

stacja benzynowa – wiata dla rowerków

parking

telefon alarmowy

przejazd kolejowy ze znakiem „STOP”

bezpośrednie wejście do przedszkola z torusp2 plac zab (5)
sp2 plac zab (1)
sp2 plac zab (2)
sp2 plac zab (3)
sp2 plac zab (4)
sp2 plac zab (6)
sp2 plac zab (7)
sp2 plac zab (8)
sp2 plac zab (9)
sp2 plac zab (10)
sp2 plac zab (11)
sp2 plac zab (12)
sp2 plac zab (13)
sp2 plac zab (14)
sp2 plac zab (16)
sp2 plac zab (17)
sp2 plac zab (18)
sp2 plac zab (19)
sp2 plac zab (22)
sp2 plac zab (23)