M.in. pan Andrzej Dobka otrzymał dofinansowanie na projekt pn. Zielone Centrum Kartuz w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców. W miniony wtorek przedsięwzięcie zostało zrealizowane.


Projekt pana Andrzeja Dobki polegał na zasadzeniu drzewek ozdobnych w nowoczesnych donicach i ustawieniu ich na terenie przylegającym do biurowca oraz bloku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 12.

Pojawienie się roślin miało na celu poprawienie wizerunku ul. Kościuszki, podniesienie walorów estetycznych okolicy oraz uprzyjemnienie mieszkańcom pobytu na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy wzięli udział w ustawieniu drzewek, zadeklarowali też zapewnienie im dogodnych warunków rozrastania (podlewanie, przycinanie itp.). 

Warsztat został przeprowadzony przez firmę Garden Life Centrum Ogrodnicze Marcin Labuda. Pracownik firmy udzielił mieszkańcom informacji kiedy i w jaki sposób należy dokonywać przycinania drzewek oraz jak podlewać rośliny.

W warsztacie udział wzięło 6 mieszkańców/użytkowników budynku przy ul. Kościuszki 12 w Kartuzach.

Materiały wykorzystane podczas inicjatywy:

  1. 3 donice betonowe o wymiarach 90x90x80 cm
  2. Klon pospolity wys. 2 m – 3 sztuki
  3. Ziemia uniwersalna – 40 worków
  4. Keramzyt
  5. Agrowłóknina
  6. Kamień ozdobny


Wkrótce realizacja kolejnych Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, o których wdrażaniu w życie będziemy jeszcze informować.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec Kartuz ma wpływ na to, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu. Kolejna szansa udziału w Kartuskich Inicjatywach Mieszkańców już w 2018 roku.inicjatyw dobka (21)
inicjatyw dobka (4)
inicjatyw dobka (3)
inicjatyw dobka (8)
inicjatyw dobka (2)
inicjatyw dobka (15)
inicjatyw dobka (22)
inicjatyw dobka (20)