W ubiegły piątek Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Chmielno złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków 320 nowych użytkowników oraz modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.

Maksymalny poziom dofinansowania, o które można się ubiegać, wynosi w tym przypadku 85%. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 4 mln zł.  Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na marzec 2018 r.

Fundusze można pozyskać z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Trzymajcie kciuki, aby to się udało!

Transmisja z Warszawy:
mecz 1. Polskiej Ligi Futsalu gr. 1
AZS UW WARSZAWA - FC KARTUZY