W minioną sobotę w Urzędzie Miejskim miały miejsce warsztaty, w czasie których uczestnicy wspólnie wypracowywali koncepcję zagospodarowania Parku Miejskiego, znajdującego się pomiędzy ulicami Ceynowy i Majkowskiego w Kartuzach.


Przeprowadzającymi warsztaty byli właściciele firmy PRONOBIS STUDIO z Bytomia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Kartuz, mieszkańcy stolicy Kaszub oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

 

W pierwszej części warsztatów prowadzący zaplanowali spacer po Parku. Miał on na celu rozpoznanie słabych i mocnych stron tego miejsca.

 

W czasie „zwiedzania” parku uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na dwie grupy. Po powrocie do Urzędu każdy miał możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co mu się w parku podoba , a co razi. Tak oto powstało kilka ciekawych pomysłów.

 

W drugiej części spotkania wszystkie pomysły zostały naniesione na mapę terenu. Okazało się, że stworzone zostały dwa bardzo podobne plany zagospodarowania Naszego Parku.

 

Niemalże jednogłośnie ustalono, że w parku powinny powstać cztery strefy. Mianowicie:

 

Strefa dla dzieci, w której należy ujednolicić atrakcje (place zabaw) oraz uporządkować nawierzchnię,

strefa wyciszenia, która powinna służyć osobom starszym oraz spacerowiczom mającym ochotę na zadumę i refleksję,

strefa piknikowa, w obrębie której staną leżaki służące relaksowi w formie np. lektury,

strefa sensoryczna działająca na nasze zmysły, czyli słuch, węch, wzrok i być może smak.

 

W czasie warsztatów uznano, że w parku należy uporządkować roślinność, przycinając niepotrzebne konary oraz usuwając żywotniki. Niezbędna jest także instalacja nowego oświetlenia i monitoringu, dzięki czemu park stanie się miejscem bezpiecznym, również po zmierzchu.

spotkan z mieszk (1)
spotkan z mieszk (2)
spotkan z mieszk (3)
spotkan z mieszk (4)
spotkan z mieszk (5)
spotkan z mieszk (6)
spotkan z mieszk (7)
spotkan z mieszk (8)
spotkan z mieszk (13)
spotkan z mieszk (9)
spotkan z mieszk (10)
spotkan z mieszk (11)
spotkan z mieszk (12)
spotkan z mieszk (14)
spotkan z mieszk (15)
spotkan z mieszk (16)
spotkan z mieszk (17)
spotkan z mieszk (18)
spotkan z mieszk (19)
spotkan z mieszk (20)
spotkan z mieszk (21)
spotkan z mieszk (25)
spotkan z mieszk (22)
spotkan z mieszk (23)
spotkan z mieszk (24)
park maj