We wtorek w Urzędzie Miejskim w Kartuzach miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Kartuz pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza Kartuz ds. Gminnego Programu Rewitalizacji.


W skład Komitetu weszli przedstawiciele mieszkańców gminy Kartuzy, mieszkańców obszaru rewitalizacji, sektora społecznego i prywatnego, Urzędu Miejskiego, kartuskiego GOPS-u, Zarządu Gospodarki Nieruchomościami oraz Rady Miejskiej.

Zadaniem Komitetu jest uczestniczyć w opiniowaniu i przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach, jak również w opiniowaniu i przygotowaniu zarządzeń burmistrza Kartuz związanych z rewitalizacją. Komitet może również proponować rozwiązania odnoszące się do rewitalizacji.

Skład Komitetu Rewitalizacji Kartuz
– Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 28.06.2017 r.

1. Natalia Gronda – przedstawicielka mieszkańców Gminy Kartuzy
2. Piotr Mazur – przedstawiciel mieszkańców obszaru Rewitalizacji
3. Marek Madaj – przedstawiciel mieszkańców obszaru Rewitalizacji
4. Jerzy Malotka – Trzebiatowski – przedstawiciel sektora społecznego

5. Piotr Kwidziński – przedstawiciel sektora społecznego
6. Tadeusz Moryń – przedstawiciel sektora prywatnego
7. Maria Chojnacka – przedstawicielka sektora prywatnego
8. Henryk Popielarz – przedstawiciel właścicieli nieruchomości
9. Sylwia Biankowska – przedstawicielka Urzędu Miejskiego

10. Mirosława Gruba – przedstawicielka GOPS w Kartuzach
11. Stefan Bychowski – przedstawiciel ZGM w Kartuzach
12. Andrzej Pryczkowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Kartuzach
13. Jerzy Pobłocki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Kartuzachrewita komit (1)
rewita komit (2)
rewita komit (3)
rewita komit (4)
rewita komit (5)