W ramach I edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego do objęcia wsparciem skierowano 4 projekty. Poniżej podajemy opis tych przedsięwzięć wraz z aktualnymi danymi co do terminu ich realizacji.

W marcu 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego, w samym centrum miasta. Inwestycja została już ukończona. Wykonawcą robót budowlanych była, wybrana w drodze przetargu, Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert z Gowidlina.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, w samym centrum miasta.

Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki), które potrwa do 24 września!

Gmina Kartuzy jeszcze grudniu 2017 r. ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Na początku 2018 r. wybrano wykonawcę tej inwestycji i podpisano z nim umowę. Obecnie trwają prace, które zmierzają już do finału.

Zbliża się wiosna, czas sadzenia kwiatów i upiększania miasta. Do zagospodarowania wg pomysłów mieszkańców Gminy Kartuzy są trzy ronda w Stolicy Kaszub. Czekamy na interesujące propozycje!

Rozpoczęła się już realizacja inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach, etap II.

29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, w samym centrum miasta. Roboty właśnie ruszyły.

Nowe odcinki dróg powstaną już wkrótce w Sianowie, Staniszewie, Smętowie Chmieleńskim oraz Kartuzach.

Przypominamy, że trwają obecnie prace związane z budową i przebudową dróg gminnych.

Za nieco ponad 1 milion 250 tys. zł powstają nowe nawierzchnie z płyt Yomb na terenie wielu sołectw.

Inwestycje na wsiach stanowią dla Gminy Kartuzy taki sam priorytet, jak inwestycje w mieście. Kolejne prace w sołectwach przed nami. Będziemy o nich informować.

Wraz z ustaniem mrozów w gminie Kartuzy rozpoczęły się niezbędne remonty uszkodzonych w ub. roku oraz w czasie trwania tegorocznej zimy nawierzchni dróg i chodników – zarówno na terenie miasta, jak i poszczególnych sołectw. Wykonawcą remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych będzie firma UT Adam Chlechowicz z Kiełpina, wyłoniona w drodze przetargu. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone za kwotę 143 tys. zł.

Zbliża się wiosna. Wiele dróg gminnych, które czekają w kolejce na utwardzenie, będzie udrażnianych za pomocą kruszywa.