Zakończyła się przebudowa i budowa ul. Pogodnej w Grzybnie. Dzisiaj dokonano uroczystego otwarcia inwestycji.

Trwają przygotowania placówek oświatowych Gminy Kartuzy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

2. kwietnia rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i budowę ulicy Pogodnej w Grzybnie, a w dniu 10 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą, którego wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Do konkursu przystąpiły dwie firmy: FB Serwis S.A. z Warszawy oraz PDM Dromos z Kartuz i to właśnie oferta naszego rodzimego przedstawiciela uzyskała najwyższą notę punktową.

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące rozpoznania najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych.

Promenada nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach wkrótce zostanie ukończona. W Urzędzie Miejskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie etapu III inwestycji, za nieco ponad 1 mln zł.

Niebawem rozpoczną się prace budowlane w budynku dawnych salek katechetycznych w Kiełpinie. Budynek pełniący funkcje salek, magazynu i garażu zostanie przebudowany na nowoczesną świetlicę wiejską.

Gmina Kartuzy rozstrzygnęła przetarg na wykonanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych – nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na ul. Sambora w Kartuzach, w Sianowie, Smętowie i Staniszewie oraz płyta skateparku w Dzierżążnie.

Dzisiaj podpisana została kolejna umowa na inwestycje na terenach wiejskich. Umowę na wykonanie przebudowy i zagospodarowania poddasza szkoły podstawowej w Prokowie z Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim Burmistrzem Kartuz podpisał przedstawiciel wykonawcy - pan Andrzej Dzienisz reprezentujący firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty.

Zagospodarowania wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach to kolejny z etapów w jednym z najważniejszych działań naszej gminy - oczyszczania kartuskich jezior. W przetargu, który ogłoszony został 17. stycznia zwyciężyła lokalna, kartuska firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że niedługo rozpoczną się roboty melioracyjne, budowlane i drogowe w sołectwach Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie, Kaliska, Sitno, Mezowo, Kosy, Kiełpino oraz Brodnica Dolna.

W dniu dzisiejszym Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Topolowej w Borowie. Do przetargu stanęło 6 firm: z Kartuz, Garcza, Kiełpina, Sierakowic i Warszawy. Najlepszą ofertę złożyła firma Hydro-Mag Sp. z o.o z Garcza, którą podczas podpisywania umowy reprezentował Krzysztof Rybakowski.

W ramach I edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego do objęcia wsparciem skierowano 4 projekty. Poniżej podajemy opis tych przedsięwzięć wraz z aktualnymi danymi co do terminu ich realizacji.