2. kwietnia rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i budowę ulicy Pogodnej w Grzybnie, a w dniu 10 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą, którego wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Do konkursu przystąpiły dwie firmy: FB Serwis S.A. z Warszawy oraz PDM Dromos z Kartuz i to właśnie oferta naszego rodzimego przedstawiciela uzyskała najwyższą notę punktową.

Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki), które potrwa do 24 września!

Gmina Kartuzy jeszcze grudniu 2017 r. ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Na początku 2018 r. wybrano wykonawcę tej inwestycji i podpisano z nim umowę. Obecnie trwają prace, które zmierzają już do finału.

Niebawem rozpoczną się prace budowlane w budynku dawnych salek katechetycznych w Kiełpinie. Budynek pełniący funkcje salek, magazynu i garażu zostanie przebudowany na nowoczesną świetlicę wiejską.

Rozpoczęła się już realizacja inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach, etap II.

29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, w samym centrum miasta. Roboty właśnie ruszyły.

Zagospodarowania wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach to kolejny z etapów w jednym z najważniejszych działań naszej gminy - oczyszczania kartuskich jezior. W przetargu, który ogłoszony został 17. stycznia zwyciężyła lokalna, kartuska firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

Przypominamy, że trwają obecnie prace związane z budową i przebudową dróg gminnych.

Za nieco ponad 1 milion 250 tys. zł powstają nowe nawierzchnie z płyt Yomb na terenie wielu sołectw.

Inwestycje na wsiach stanowią dla Gminy Kartuzy taki sam priorytet, jak inwestycje w mieście. Kolejne prace w sołectwach przed nami. Będziemy o nich informować.

Wraz z ustaniem mrozów w gminie Kartuzy rozpoczęły się niezbędne remonty uszkodzonych w ub. roku oraz w czasie trwania tegorocznej zimy nawierzchni dróg i chodników – zarówno na terenie miasta, jak i poszczególnych sołectw. Wykonawcą remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych będzie firma UT Adam Chlechowicz z Kiełpina, wyłoniona w drodze przetargu. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone za kwotę 143 tys. zł.

W ramach I edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego do objęcia wsparciem skierowano 4 projekty. Poniżej podajemy opis tych przedsięwzięć wraz z aktualnymi danymi co do terminu ich realizacji.

W marcu 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego, w samym centrum miasta. Inwestycja została już ukończona. Wykonawcą robót budowlanych była, wybrana w drodze przetargu, Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert z Gowidlina.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, w samym centrum miasta.