Promenada nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach wkrótce zostanie ukończona. W Urzędzie Miejskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie etapu III inwestycji, za nieco ponad 1 mln zł.

Niebawem rozpoczną się prace budowlane w budynku dawnych salek katechetycznych w Kiełpinie. Budynek pełniący funkcje salek, magazynu i garażu zostanie przebudowany na nowoczesną świetlicę wiejską.

Rozpoczęła się już realizacja inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach, etap II.

Dzisiaj podpisana została kolejna umowa na inwestycje na terenach wiejskich. Umowę na wykonanie przebudowy i zagospodarowania poddasza szkoły podstawowej w Prokowie z Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim Burmistrzem Kartuz podpisał przedstawiciel wykonawcy - pan Andrzej Dzienisz reprezentujący firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty.

Zagospodarowania wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach to kolejny z etapów w jednym z najważniejszych działań naszej gminy - oczyszczania kartuskich jezior. W przetargu, który ogłoszony został 17. stycznia zwyciężyła lokalna, kartuska firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

Przypominamy, że trwają obecnie prace związane z budową i przebudową dróg gminnych.

Za nieco ponad 1 milion 250 tys. zł powstają nowe nawierzchnie z płyt Yomb na terenie wielu sołectw.

Inwestycje na wsiach stanowią dla Gminy Kartuzy taki sam priorytet, jak inwestycje w mieście. Kolejne prace w sołectwach przed nami. Będziemy o nich informować.

W dniu dzisiejszym Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Topolowej w Borowie. Do przetargu stanęło 6 firm: z Kartuz, Garcza, Kiełpina, Sierakowic i Warszawy. Najlepszą ofertę złożyła firma Hydro-Mag Sp. z o.o z Garcza, którą podczas podpisywania umowy reprezentował Krzysztof Rybakowski.

W ramach I edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego do objęcia wsparciem skierowano 4 projekty. Poniżej podajemy opis tych przedsięwzięć wraz z aktualnymi danymi co do terminu ich realizacji.

W marcu 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy parkingu przy ul. Majkowskiego, w samym centrum miasta. Inwestycja została już ukończona. Wykonawcą robót budowlanych była, wybrana w drodze przetargu, Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert z Gowidlina.

2. kwietnia rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i budowę ulicy Pogodnej w Grzybnie, a w dniu 10 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą, którego wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Do konkursu przystąpiły dwie firmy: FB Serwis S.A. z Warszawy oraz PDM Dromos z Kartuz i to właśnie oferta naszego rodzimego przedstawiciela uzyskała najwyższą notę punktową.

Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki), które potrwa do 24 września!

Gmina Kartuzy jeszcze grudniu 2017 r. ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Na początku 2018 r. wybrano wykonawcę tej inwestycji i podpisano z nim umowę. Obecnie trwają prace, które zmierzają już do finału.