Trwają obecnie prace związane z budową i przebudową dróg gminnych.

Za nieco ponad 1 milion 250 tys. zł powstają nowe nawierzchnie z płyt Yomb na terenie wielu sołectw.

Inwestycje na wsiach stanowią dla Gminy Kartuzy taki sam priorytet, jak inwestycje w mieście. Kolejne prace w sołectwach przed nami. Będziemy o nich informować.

Zadanie nr 1:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych – ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu YOMB oraz ułożenie nawierzchni asfaltowych – rejon II.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy gminnych dróg gruntowych za pomocą: ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej – w sołectwach Gminy Kartuzy.


Zamówienie zostało podzielone na części:


1) Część nr 1 – ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w wybranych miejscowościach Gminy Kartuzy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w n/w miejscowościach: a) Głusino, dz. nr ewid. gr. 127/2 w obr. ewid. Głusino, b) Grzybno, ul. Rybacka dz. nr 121 w obr. ewid. Grzybno, c) Łapalice. ul. Krótka, dz. nr ewid. gr. 158/46, 333 obręb Łapalice, d) Prokowo, ul. Leśna, dz. nr ewid. gr. 44/7 w obr. ewid. Prokowo, e) Ręboszewo, dz. nr ewid. gr. 116/34, 122/1 w obr. ewid. Ręboszewo, f) Sianowska Huta, dz. nr ewid. gr. 48/9, 30/3 obr. Sianowska Huta, g) Mirachowo, ul. Polna, dz. nr ewid. gr. 74, 75 obr. Mirachowo, h) Mezowo, ul. Jeziorna, dz. nr ewid. gr 120 obr. Mezowo.


2) Część nr 2 – ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w wybranych miejscowościach Gminy Kartuzy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w n/w miejscowościach: a) Kiełpino, ul. Przy Krzyżu, dz. nr ewid. gr. 36/10, 36/23, 36/24 w obr. Kiełpino, b) Kiełpino, ul. Arasmusa, dz. nr ewid. gr. 12/2, 663/4 w obr. Kiełpino, c) Kiełpino, ul. Osiedlowa, dz. nr ewid. gr. 388 w obr. Kiełpino, d) Kosy, dz. nr ewid. gr. 27, obr. ewid Kosy.


3) Część nr 3 – ułożenie nawierzchni asfaltowych w wybranych miejscowościach Gminy Kartuzy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w n/w miejscowościach: a) Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 63 w Pomieczyńskiej Hucie, b) Przebudowa drogi gminnej – Osiedle XX-Lecia na dz. nr ewid gr. 42/15, 42/16, 42/17 obr. 3 Kartuzy.


Wykonawcy:


Część nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica z Brodnicy Górnej.

467 tys. 650 zł i 16 gr.

 

Część nr 2: Z.T.H.U. JKS Józef Płotka z Mezowa.

306 tys. 342 zł i 25 gr.

Część nr 3: Nie wpłynęła żadna oferta.


Link: http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/29_18_yombyII/29_18_wybor.jpg


Zadanie nr 2

Przebudowa gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB – w sołectwach Gminy Kartuzy.


Zamówienie zostało podzielone na części:


1) Część nr 1 – Bącz, dz. nr ewid. gr. 72 w obr. ewid. Bącz.

2) Część nr 2 – Borowo, ul. Sosnowa dz. nr 198/3 w obrębie ewidencyjnym Borowo.

3) Część nr 3 – Brodnica Dolna, ul. Na Wzgórzu, dz. nr ewid. gr. 618 w obrębie Brodnica Dolna.


4) Część nr 4 – Brodnica Górna (Kalka), dz. nr ewid. gr. 10 w obrębie Brodnica.

5) Część nr 5 – Dzierżążno (4 odcinki: ul. Topolowa, ul. Ogrodowa, ul. Kartuska, ul. Kartuska - odnoga ul. Szpitalnej) dz. nr ewid. gr. 339/9, 569, 219/8, 219/11, 219/22, 504 303/28, 304/32, 499, 397/3 w obrębie ewidencyjnym Dzierżążno.

6) Część nr 6 – Kaliska, dz. nr ewid. gr. 52/1, 53/3, 60/3, 61/1, 62, 78 obręb Kaliska.


7) Część nr 7 – Kolonia, dz. nr ewid. gr. 228 w obr. ewid. Kolonia.

8) Część nr 8 – Kosy, dz. nr ewid. gr. 27, obr. ewid Kosy.


Zakres prac obejmuje:


1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (tyczenie oraz geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych robót) - trasa dróg w terenie równinnym.

2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

3) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV .


4) Wykonanie podsypki piaskowej.

5) Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych (o pow. do 1 m2) oraz ew. włączenie do istniejącej nawierzchni z płyt.

6) Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego lub materiału z korytowania.


Wykonawcy:


Części nr 1, 3, 4 i 7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Władysław Lica z Brodnicy Górnej

Za blisko 180 tys. zł.


Części 2, 5 i 6

Z.T.H.U. JKS Józef Płotka z Mezowa

Za blisko 300 tys. zł.

Część nr 8: Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie zostało wcielone do innego przetargu (patrz wyżej) i zostanie zrealizowane.


Link: http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/20_18_YOMB_I/20_18_strona.pdf.