Przypominamy, że trwają obecnie prace związane z budową i przebudową dróg gminnych.

Za nieco ponad 1 milion 250 tys. zł powstają nowe nawierzchnie z płyt Yomb na terenie wielu sołectw.

Inwestycje na wsiach stanowią dla Gminy Kartuzy taki sam priorytet, jak inwestycje w mieście. Kolejne prace w sołectwach przed nami. Będziemy o nich informować.Zadanie nr 1:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych – ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu YOMB oraz ułożenie nawierzchni asfaltowych – rejon II.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy gminnych dróg gruntowych za pomocą: ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej – w sołectwach Gminy Kartuzy.


Zamówienie zostało podzielone na części:


1) Część nr 1 – ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w wybranych miejscowościach Gminy Kartuzy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w n/w miejscowościach: a) Głusino, dz. nr ewid. gr. 127/2 w obr. ewid. Głusino, b) Grzybno, ul. Rybacka dz. nr 121 w obr. ewid. Grzybno, c) Łapalice. ul. Krótka, dz. nr ewid. gr. 158/46, 333 obręb Łapalice, d) Prokowo, ul. Leśna, dz. nr ewid. gr. 44/7 w obr. ewid. Prokowo, e) Ręboszewo, dz. nr ewid. gr. 116/34, 122/1 w obr. ewid. Ręboszewo, f) Sianowska Huta, dz. nr ewid. gr. 48/9, 30/3 obr. Sianowska Huta, g) Mirachowo, ul. Polna, dz. nr ewid. gr. 74, 75 obr. Mirachowo, h) Mezowo, ul. Jeziorna, dz. nr ewid. gr 120 obr. Mezowo.


2) Część nr 2 – ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w wybranych miejscowościach Gminy Kartuzy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w n/w miejscowościach: a) Kiełpino, ul. Przy Krzyżu, dz. nr ewid. gr. 36/10, 36/23, 36/24 w obr. Kiełpino, b) Kiełpino, ul. Arasmusa, dz. nr ewid. gr. 12/2, 663/4 w obr. Kiełpino, c) Kiełpino, ul. Osiedlowa, dz. nr ewid. gr. 388 w obr. Kiełpino, d) Kosy, dz. nr ewid. gr. 27, obr. ewid Kosy.


3) Część nr 3 – ułożenie nawierzchni asfaltowych w wybranych miejscowościach Gminy Kartuzy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w n/w miejscowościach: a) Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 63 w Pomieczyńskiej Hucie, b) Przebudowa drogi gminnej – Osiedle XX-Lecia na dz. nr ewid gr. 42/15, 42/16, 42/17 obr. 3 Kartuzy.


Wykonawcy:


Część nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica z Brodnicy Górnej.

467 tys. 650 zł i 16 gr.

 

Część nr 2: Z.T.H.U. JKS Józef Płotka z Mezowa.

306 tys. 342 zł i 25 gr.

Część nr 3: Nie wpłynęła żadna oferta.


Link: http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/29_18_yombyII/29_18_wybor.jpg

jumby rob (1)
jumby rob (2)
jumby rob (3)
jumby rob (4)
jumby rob (5)
jumby rob (6)
jumby rob (7)
jumby rob (8)
jumby rob (9)
jumby rob (10)
jumby rob (11)
jumby rob (12)


Zadanie nr 2

Przebudowa gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB – w sołectwach Gminy Kartuzy.


Zamówienie zostało podzielone na części:


1) Część nr 1 – Bącz, dz. nr ewid. gr. 72 w obr. ewid. Bącz.

2) Część nr 2 – Borowo, ul. Sosnowa dz. nr 198/3 w obrębie ewidencyjnym Borowo.

3) Część nr 3 – Brodnica Dolna, ul. Na Wzgórzu, dz. nr ewid. gr. 618 w obrębie Brodnica Dolna.


4) Część nr 4 – Brodnica Górna (Kalka), dz. nr ewid. gr. 10 w obrębie Brodnica.

5) Część nr 5 – Dzierżążno (4 odcinki: ul. Topolowa, ul. Ogrodowa, ul. Kartuska, ul. Kartuska - odnoga ul. Szpitalnej) dz. nr ewid. gr. 339/9, 569, 219/8, 219/11, 219/22, 504 303/28, 304/32, 499, 397/3 w obrębie ewidencyjnym Dzierżążno.

6) Część nr 6 – Kaliska, dz. nr ewid. gr. 52/1, 53/3, 60/3, 61/1, 62, 78 obręb Kaliska.


7) Część nr 7 – Kolonia, dz. nr ewid. gr. 228 w obr. ewid. Kolonia.

8) Część nr 8 – Kosy, dz. nr ewid. gr. 27, obr. ewid Kosy.


Zakres prac obejmuje:


1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (tyczenie oraz geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych robót) - trasa dróg w terenie równinnym.

2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

3) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV .


4) Wykonanie podsypki piaskowej.

5) Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych (o pow. do 1 m2) oraz ew. włączenie do istniejącej nawierzchni z płyt.

6) Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego lub materiału z korytowania.


Wykonawcy:


Części nr 1, 3, 4 i 7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Władysław Lica z Brodnicy Górnej

Za blisko 180 tys. zł.


Części 2, 5 i 6

Z.T.H.U. JKS Józef Płotka z Mezowa

Za blisko 300 tys. zł.

Część nr 8: Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie zostało wcielone do innego przetargu (patrz wyżej) i zostanie zrealizowane.


Link: http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/20_18_YOMB_I/20_18_strona.pdf.