Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki), które potrwa do 24 września!


Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. KBO to kolejna inicjatywa Gminy Kartuzy, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy zauważają potrzebę zmian w naszej gminie i chcą zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Przyznamy 200 tysięcy złotych na najlepsze projekty, co za sprawą Rady Miejskiej znajdzie swoje miejsce w Budżecie Gminy na 2019 rok.


CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

To wydzielona część budżetu Gminy Kartuzy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W 2019 roku do dyspozycji jest 200 tysięcy złotych.

CO DAJE UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Mieszkaniec gminy Kartuzy ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy na zadania realizowane na obszarze Kartuz. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Kartuzy, którzy do dnia 7 sierpnia 2017 roku ukończyli 18 rok życia.

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

Pierwszy etap konsultacji polegał na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie tj. „Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2019 r.?”. Odbył się on w terminie od 2 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.GŁOSOWANIE

Drugi etap konsultacji polega na dokonaniu przez mieszkańców miasta Kartuzy wyboru zadań do realizacji w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru” i odbywa się w terminie od 10 września do 24 września 2018 r. Każdy mieszkaniec Kartuz może wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej w Ankiecie listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach lub pocztą na adres Urzędu (ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy). W przypadku nadesłania ankiety drogą pocztową bądź kurierską, decyduje data jej wpływu do Urzędu. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały wybrane do II etapu KBO, mogą się zapoznać z powodami odrzucenia w siedzibie Urzędu, pok. 324 tel. 58 694 52 15. Link do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 02.05.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Protokół z oceny formalnej ankiet złożonych w ramach Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego
Opis zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego

Lista projektów
Ankieta wyboru (głosuj!)