W ramach I edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego do objęcia wsparciem skierowano 4 projekty. Poniżej podajemy opis tych przedsięwzięć wraz z aktualnymi danymi co do terminu ich realizacji.

Modernizacja placu zabaw oraz wprowadzenie nowych elementów służących do zabawy dzieciom – modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Chmieleńskiej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Uzupełnienie o nowe urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych.

Termin realizacji – do 10 grudnia 2018 r.

Modernizacja placu zabaw  O/Derdowskiego oraz modernizacja placu zabaw O/Wybickiego 23-26/25-24 – posadowienie po jednym nowym urządzeniu zabawowym „Tropikalna Wyspa” na Osiedlu Derdowskiego, teren pomiędzy budynkami 3-4 oraz na osiedlu Wybickiego teren pomiędzy budynkami 23-26, 25-24.

Termin realizacji – do 10 grudnia 2018 r.


Modernizacja drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i remont ciągów komunikacji pieszej na ul. XX-lecia II RP 11 – utwardzenie drogi wewnętrznej wzdłuż budynku 11 oraz na odcinku drogi od strony ul. Nowe Osiedle poprzez wylanie masy bitumicznej, wykonanie chodników z kostki brukowej wraz z krawężnikami oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Termin realizacji – w przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawcy.