Zagospodarowania wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach to kolejny z etapów w jednym z najważniejszych działań naszej gminy - oczyszczania kartuskich jezior. W przetargu, który ogłoszony został 17. stycznia zwyciężyła lokalna, kartuska firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym, Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z wykonawcą reprezentowanym przez Prezesa firmy - Wojciecha Grzenkowicza. Niebawem rozpoczną się prace przygotowawcze.