Niebawem rozpoczną się prace budowlane w budynku dawnych salek katechetycznych w Kiełpinie. Budynek pełniący funkcje salek, magazynu i garażu zostanie przebudowany na nowoczesną świetlicę wiejską.

Do przetargu ogłoszonym 24. stycznia przystąpiło aż siedmiu oferentów. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę nowej świetlicy w Kiełpinie. Zwycięzcą okazał się Zakład Budowlany Rafał Lehmann z Kiełpina. Prace ww. budynku rozpoczną się już niebawem.

Dzisiaj Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał umowę na wykonanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pełniącego funkcje salki katechetycznej, magazynu i garażu na funkcję usługową – świetlicę wiejską w Kiełpiniez właścicielem zwycięskiej firmy, panem Rafałem Lehmannem.