W dniu dzisiejszym Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Topolowej w Borowie. Do przetargu stanęło 6 firm: z Kartuz, Garcza, Kiełpina, Sierakowic i Warszawy. Najlepszą ofertę złożyła firma Hydro-Mag Sp. z o.o z Garcza, którą podczas podpisywania umowy reprezentował Krzysztof Rybakowski.

Podczas oceny ofert firma Hydro-Mag uzyskała maksymalną ilość punktów. Prace budowlane w Borowie obejmować będą przebudowę ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Łączny koszt inwestycji w tym sołectwie to kwota 1.190.040,99 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.:"Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej" zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania: 670 433,00 zł

Jak zapewnia wykonawca prace w Borowie rozpoczną się już niebawem.