Dzisiaj podpisana została kolejna umowa na inwestycje na terenach wiejskich. Umowę na wykonanie przebudowy i zagospodarowania poddasza szkoły podstawowej w Prokowie z Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim Burmistrzem Kartuz podpisał przedstawiciel wykonawcy - pan Andrzej Dzienisz reprezentujący firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty.

Do przetargu na te inwestycje wystartowało łącznie dwoje oferentów przy czym ze względów technicznych oferta firmy z Nowej Karczmy została odrzucona.

Koszt prac budowlanych w Prokowie to kwota 590.853,67 zł, a początek prac zaplanowano już w maju 2019.