Uprzejmie informujemy, że niedługo rozpoczną się roboty melioracyjne, budowlane i drogowe w sołectwach Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie, Kaliska, Sitno, Mezowo, Kosy, Kiełpino oraz Brodnica Dolna.

Zakres prac:

a) SOŁECTWO RĘBOSZEWO - na dz. nr 181/1 * wymiana płyt yomb na ul. Polnej (25 szt) * przełożenie płyt yomb z 2 pasów na 3 pasy płyt yomb (szer. 2,75 m)

b) SOŁECTWO SMETOWO CHMIELEŃSKIE - na dz. nr 302/1 * niwelacja skarpy poprzez jej ścięcie i usunięcie * wykop nowego rowu odwodnieniowego przy drodze z płyt yomb relacji Ręboszewo-Smętowo (od drzewa do przepustu)

c) SOŁECTWO KALISKA - na dz. nr 37 * wykop nowego rowu odwodnieniowego przy drodze gminnej asfaltowej, * wymiana przepustu betonowego na rurę karbowaną fi 60 cm, * założenie studni chłonnej i wykonanie nowego przepustu rurowego fi 40 cm na dz. gr. nr 23

d) SOŁECTWO SITNO - na dz. nr 84 * wymiana płyt yomb na drodze Sitno-Dzierżążno (25 szt), * dołożenie płyt yomb na szer. 1,0 m,

e) SOŁECTWO MEZOWO - na dz. nr 170 * naprawa i wzmocnienie skarpy przy ul. Drobiarzy, - na dz. nr 86 * wykonanie nowego przepustu drogowego z rury karbowanej na ul. Kiełpińskiej (przepust po skosie),


f) SOŁECTWO KOSY: - na dz. nr 27 * przełożenie płyt yomb na odcinku drogi o dł. L=21,0 mb i szer. 2,75 m, * poszerzenie pasa drogowego poprzez dołożenie 1 pasa z płyt yomb na szer. 0,75 m, * pogłębienie i wyczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej (przy krzyżu)- dł. rowu 46,0 mb, - na dz. nr 26/17 i 26/19 * wjazd na Osiedle przy krzyżu- dołożenie i wymiana płyt yomb,


g ) SOŁECTWO KIEŁPINO: - na dz. nr 42, 46/15 * należy dołożyć płyty yomb na skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Grodziskowej, - na dz. nr 42 * ułożenie korytek betonowych na ul. Grodziskowej,

h) SOŁECTWO BRODNICA DOLNA - na dz. nr 618 * montaż korytek betonowych przy ul. NA WZGÓRZU.

Informacja z otwarcia ofert:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_20_19_roboty_rem_drog/20_19_inf_z_otwarcia_ofert.pdf

Wykonawca:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_20_19_roboty_rem_drog/20_19_inf_o_wyborze_oferty.pdf

Kwota: nieco ponad 293 tys. zł.

Okres gwarancji: 36 miesięcy.