Gmina Kartuzy rozstrzygnęła przetarg na wykonanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych – nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na ul. Sambora w Kartuzach, w Sianowie, Smętowie i Staniszewie oraz płyta skateparku w Dzierżążnie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach i terenach gminnych w Gminie Kartuzy. Przedmiot podzielony jest na dwie następujące części:

1) Część nr 1 zamówienia – obejmuje realizację przedmiotu zamówienia polegające na:

a) przebudowie drogi gminnej – ul. Sambora w Kartuzach, na dz. nr: 49/1, 100/7, 145/3, 103/4, 103/2 w obrębie 4 Kartuzy oraz 145/2 w obr. 1` Kartuzy (zakres: budowa nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej na odcinku 299,3 mb o szer. 5 m),

b) przebudowie drogi gminnej w Sianowie, dz. 59 (kier. Lesińce)– ułożenie nawierzchni bitumicznej (dł. 305 m, szer. 3,0 m + pobocza utwardzone kruszywem łamanym 2 x 1,0 m),

c) przebudowie drogi gminnej w Smętowie Chmieleńskim (ul. Brukowa), na dz. 237/2 – ułożenie nawierzchni bitumicznej (dł. 251 m, szer. 3,0 m + pobocza utwardzone 2 x 1,0 m),

d) wykonaniu płyty asfaltowej pod planowany skatepark o wym. 10,5x37 m, asfalt gr. 5 cm z warstwami podbudowy z kruszywa mineralnego: stabilizowanego mechanicznie oraz stabilizowanego cementem. UWAGA: NALEŻY PRZYJĄĆ WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (jak w przedmiarze, a nie na rysunku – AC 12,8).

2) Część nr 2 zamówienia – obejmuje realizację przedmiotu zamówienia polegające na:

przebudowie drogi gminnej w Staniszewie (etap I) na dz. nr 438/2, 408/4, 432/3, 444/2, obr. Staniszewo, - przebudowa nawierzchni drogi z budową sieci kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdów (dł. 95 m, szer. 5,5 m, chodnik szer. 2,0).

(...)
W tej części Wykonawca zobowiązany jest do przekruszenia materiału rozbiórkowego (trelinki) do frakcji 0-31,5 mm oraz rozdysponowania w m. Staniszewo – do 3 km, wg wskazań sołtysa.
W zakresie realizacji inwestycji odwodnienie liniowe nie jest przedmiotem zamówienia.
(…)

Informacja z otwarcia ofert:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_21_19_przebudowa_drog/21_19_inf_z_otwarcia_ofert.pdf

Wybór oferty:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_21_19_przebudowa_drog/wybor21.pdf

Wykonawcy:

Cześć nr 1: PD-M „Dromos” Sp. z o. o. za nieco ponad 576 tys. zł
Część nr 2: POL-Dróg Drawsko Pomorskie S.A. za nieco ponad 270 tys. zł