Gmina Kartuzy podpisała już umowy na budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, Zespole Szkół w Staniszewie oraz Szkole Podstawowej w Łapalicach.

Plac zabaw przy SP nr 2 wybuduje firma INSTAL-BUD z Luzina za kwotę nieco ponad 584 tys. zł. Plac zabaw przy ZS w Staniszewie powstanie za sprawą firmy TERAKOL Rajmund Zalewski z Koszczał (wartość: ponad 331 tys. zł). Terakol wybuduje też plac zabaw przy SP w Staniszewie za ponad 111 tys. zł. Więcej informacji po wejściu w ten link (zobacz). Poniżej publikujemy fotografie z podpisania umów z wykonawcami. O przebiegu prac będziemy jeszcze informować.

Na foto poniżej: wizualizacja placu zabaw przy SP nr 2 w Kartuzach. Zrzut: UM Kartuzy


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.