Niniejszym publikujemy zestawienie zbiorcze zgłoszonych propozycji projektów w ramach złożonych ankiet do I edycji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego.