Zbliża się termin modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koloni i Głusinie. Właśnie podpisano umowę na przeprowadzenie tej ważnej dla Gminy Kartuzy inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej o nr ew. G155310G przebiegającej na terenie sołectw Kolonia i Głusino na działkach o nr ew. gruntu 10/1, 4, 38/2 w obr. Kolonia oraz 208 w obr. Głusino, jedn. ewid. Kartuzy.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica z Brodnicy Górnej. Wartość umowy to 285 tys. 700 zł. Okres gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy. Termin realizacji: do 30 października 2017 r.