Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2018 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Czas na głosowanie! (Przeczytaj tekst zamieszczony w treści niniejszego artykułu, zwłaszcza w kolorze czerwonym). KBO to kolejna inicjatywa Gminy Kartuzy, po Kartuskich Inicjatywach Mieszkańców oraz realizowanej właśnie II edycji Funduszu Sołeckiego, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy zauważają potrzebę zmian w naszej gminie i chcą zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Przyznamy 200 tysięcy złotych na najlepsze projekty, co za sprawą Rady Miejskiej znajdzie swoje miejsce w Budżecie Gminy na 2018 rok.


Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Kartuzy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W 2018 roku do dyspozycji jest 200 tysięcy złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
Mieszkaniec gminy Kartuzy ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy na zadania realizowane na obszarze Kartuz. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Kartuzy, którzy do dnia 7 sierpnia 2017 roku ukończyli 18 rok życia.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?
Można było zgłosić własny projekt. Wejdź w link, aby dowiedzieć się więcej, przeczytać Zarządzenie Burmistrza na temat Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego oraz pobrać załączniki.
Teraz możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.

Poniżej publikujemy garść najważniejszych informacji wraz z terminami:

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2018 r. na zadania możliwe do realizacji w 2018 r. na terenie miasta Kartuzy, będące zadaniami własnymi gminy i wpisanymi w Strategię Rozwoju Gminy.

Planowana kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 200 000 zł, z rozbiciem po 50 000 zł na realizację zadań o charakterze lokalnym.

Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów miasta Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby niniejszych konsultacji.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Kartuzy na 2018 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 sierpnia do 23 października 2017 r, dwuetapowo, w formie ankiet pisemnych skierowanych do mieszkańców miasta Kartuzy.

Zgłaszanie pomysłów

Pierwszy etap konsultacji polegał na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie tj. „Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2018 r.?”. Odbył się on w terminie od 7 do 28 sierpnia 2017 r.

Głosowanie

Drugi etap konsultacji będzie polegać na dokonaniu przez mieszkańców miasta Kartuzy wyboru zadań do realizacji w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru” i odbędzie się w terminie od 12 września do 9 października 2017 r. Każdy mieszkaniec Kartuz będzie mógł wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej w Ankiecie listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach lub pocztą na adres Urzędu (ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy). W przypadku nadesłania ankiety drogą pocztową bądź kurierską, decyduje data jej wpływu do Urzędu.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do 23 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz publikację na stronie www.kartuzy.pl.


PRZEJDŹ DO INTERAKTYWNEJ MAPY KARTUZ Z OZNACZONYMI OBSZARAMI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (KLIKNIJ W LINK, ABY OTWORZYĆ).

Masz pytanie bądź wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu! (Wnioskodawcy, których projekty nie zostały wybrane do II etapu KBO, mogą się zapoznać z powodami odrzucenia w siedzibie Urzędu, pok. 324)

Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kartuzach, pok. 324, tel. 58 694 52 15, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Załączniki do pobrania: