Burmistrz Kartuz ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prawie milion zł dotacji dla NGO w roku 2018 Gmina Kartuzy przeznaczyła dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w sferach:

  •  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 900.000 zł
  •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 90.000 zł.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 24.01.2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym