Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska w zakresie turystyki i krajoznawstwa - tak brzmi tytuł projektu, który wkrótce zrealizowany zostanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach. 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach realizacji zadania publicznego w formie wsparcia przez Gminę Kartuzy.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrz Kartuz