Na podstawie Zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 688 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 1 października 2019 r. do 14 października 2019 r. Uwagi do projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r. (włącznie) do godz. 18.00 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83–300 Kartuzy. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1.


   
   

Załączniki (do pobrania):