Ogłoszenie o konsultacjach
Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok


Na podstawie Zarządzenia Nr 106/2020 Burmistrza Kartuz z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 16.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. Uwagi do projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020 r. (włącznie) do godz. 15.30 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83–300 Kartuzy. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1.

/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz


   

Załączniki (do pobrania):