Mimo że temat już powoli "przycichł" medialnie, to na terenach dotkniętych ostatnią nawałnicą ludzie wciąż potrzebują pomocy w usuwaniu jej skutków, jak np. w miejscowości Męcikał k. Brus. Pomocy tam poszkodowanym ludziom udzielali samorządy, ochotnicy, firmy prywatne oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia. 

Kartuski Okręg Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP również nie pozostał obojętny na wołanie o pomoc. W ramach ćwiczeń podjęli działania udzielania pomocy w miejscowości Męcikał gm. Brusy. Kilka dni temu członkowie Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Kartuzach pod dowództwem mjra Tomasza Kocenta przeprowadzili zajęcia pro obronne, w ramach Szkolenia Patriotyczno-Obronnego ZPRP.


Pierwszy dzień zajęć odbył się w zaprzyjaźnionym ośrodku w Garczynie. W związku z rosnącą w szybkim tempie ilością członków (w szkoleniu wzięło udział 21 osób) zajęcia prowadzone były metodą równoległą na trzech punktach nauczania. W ich prowadzeniu udział wzięli: z-ca komendanta SPO ppor. ZPRP Dariusz Celiński (strzelanie z 5,6 mm kbks z różnych postaw strzeleckich), por. ZPRP Bartłomiej Kalkowski (pierwsza pomoc przedmedyczna, komendant SPO por. ZPRP Kamil Mieloszyk (elementy taktyki oraz rzut granatem ćwiczebnym F-1 i RG-42). Po dosyć wyczerpującym dniu ćwiczeń, kursów i musztry przyszedł czas na odpoczynek i ognisko.

Kolejny dzień w ramach szkoleń odbył się w Borach Tucholskich w miejscowości Męcikał, gdzie odbyły się zajęcia w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jest to teren, który doświadczył wielkich zniszczeń podczas sierpniowych nawałnic. Pomimo wytężonej pracy wielu miejscowych instytucji wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Kartuski Związek Piłsudczyków RP wspólnie z miejscowym TOW Gryfa Pomorskiego "CIS" Męcikał, na czele z dowódcą ppor. Wojciechem Derewieckim "Żbikiem" zajęli się udrożnieniem drogi Męcikał - Okręglik, zatarasowanej zwaliskami drzew. Działania tego typu uczą jak ważna jest odpowiednia organizacja, współpraca, dyscyplina oraz dobry sprzęt, który na tamte chwile użyczyła jednostka OSP Dzierżążno. Całość prac koordynowała miejscowa Straż Leśna. 

20170902_170146
20170902_175049
20170902_212010
20170903_123957
20170903_124009
20170903_124014
20170903_124042
20170903_130503
20170903_130525