Na podstawie Zarządzenia nr 128/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,


Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.


W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26.10.2017 r. do dnia 08.11.2017 r.

Uwagi do projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 16.00 (włącznie) na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dariusz Las, Kierownik Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, tel. 58 694 52 48.Załączniki:

  1. Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok (PDF - dokument do odczytu)
  2. Formularz konsultacji 2018 (DOC - dokument do wypełnienia)