Burmistrz Kartuz po raz kolejny zaprasza do udziału w corocznym konkursie „Piękna Wieś Pomorska”, którego organizatorem jest Województwo Pomorskie. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: „Zagroda” i „Wieś”. W kategorii „Zagroda” mogą uczestniczyć tylko czynne gospodarstwa rolne, będące miejscem zamieszkania i pracy rolnika (z konkursu wyklucza się zagrody mieszkaniowe bez funkcji rolniczej), przy czym w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach. 

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu. Przypominamy, że do roku 2032 KAŻDY MA OBOWIĄZEK wymiany azbestu. Tegoroczne dofinansowaniu podlegać będą: demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego oraz transport i utylizacja wyrobu azbestowego. Zapraszamy osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców do składania wniosków.

Czyste Powietrze, czyli krajowy program dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych i ocieplanie budynków.

Od 1 lutego 2019 r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmienia się metoda naliczania tej opłaty. Dotychczas opłatę za zagospodarowanie odpadów uzależniano od ilości osób w gospodarstwie domowym (metoda naliczania określona była dla 1, 2, 3 osób oraz 4 i powyżej). W związku z zaistniałą zmianą metody, wysokość opłaty nadal będzie obliczana na podstawie ilości osób zamieszkujących faktycznie w gospodarstwie domowym, tylko zmienia się zakres – metoda określa możliwość naliczania opłaty dla 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 osób i powyżej.