Uprzejmie informujemy, że Gmina Sierakowice - lider projektu pn. „OZE dla Kaszub – Wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” w dniu 24 kwietnia 2019r. ogłosiła przetarg pn. Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno (sygn. post. SUE.271.3.2019).

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się publikacja pt. Wyniki Porejestrowych doświadczeń Odmianowych za rok 2018, częściowo dofinansowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Opracowanie to zawiera listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa. Właściwy dobór odmian jest niezwykle ważny, ponieważ zapewnia odpowiednią ilość plonów przez dopasowanie gatunków do warunków siedliskowych. Respektowanie doboru odmian do warunków glebowo-klimatycznych jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o produkcyjności roślin uprawnych i poprawy efektywności gospodarowania rolników.

Informacja dla uczestników projektu pn. „OZE dla Kaszub – Wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”.

Burmistrz Kartuz po raz kolejny zaprasza do udziału w corocznym konkursie „Piękna Wieś Pomorska”, którego organizatorem jest Województwo Pomorskie. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: „Zagroda” i „Wieś”. W kategorii „Zagroda” mogą uczestniczyć tylko czynne gospodarstwa rolne, będące miejscem zamieszkania i pracy rolnika (z konkursu wyklucza się zagrody mieszkaniowe bez funkcji rolniczej), przy czym w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach.