4 listopada 2019 r. komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, Pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, dokonała oceny prac konkursowych, które zostały dostarczone przez szkoły w ramach konkursu „Nasze Ptaki”.

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu tzw. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę OZE na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z satysfakcją informujemy, że 30 sierpnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Kartuzach. Zwycięzcą przetargu została firma ze Zblewa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” S.C. Projekt PSZOK dodatkowo zakłada dostawę i montaż dwóch zbiornic (altan) na odpady w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna.

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kartuzach