Komunikat Burmistrza Kartuz ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kartuzy.

Rozpoczął się proces rekultywacji Jeziora Karczemnego w Kartuzach. Historyczny moment uruchomienia refulera, dzięki któremu osad z dna akwenu trafia do rurociągu i następnie do oczyszczalni, zaistniał w minioną sobotę.

Burmistrz Kartuz zachęca mieszkańców gminy Kartuzy do zapoznania się z programami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącymi Ochrony Atmosfery.

Inspektorat Weterynarii w ramach dobrej współpracy poprosił o udostępnienie poradnika dla rolników dot. uboju na użytek własny i funkcjonowania rzeźni. Więcej informacji na ten temat: p. Natalia Lekner, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, tel. w godzinach pracy Urzędu: 58 694 52 50.