Z satysfakcją informujemy, że 30 sierpnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Kartuzach. Zwycięzcą przetargu została firma ze Zblewa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” S.C. Projekt PSZOK dodatkowo zakłada dostawę i montaż dwóch zbiornic (altan) na odpady w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna.

W miniony czwartek, 12. września 2019 roku w jednym z najurokliwszych miejsc Kartuz, punkcie widokowym Ławka Asesora w Kartuzach Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panem Dominikiem Bąkiem podpisali Umowę na dofinansowanie projektu pt. KOMPLEKSOWA REKULTYWACJA JEZIOR: MIELENKO, KARCZEMNE, KLASZTORNE MAŁE I KLASZTORNE DUŻE W KARTUZACH. Źródłem dofinansowania są środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

6 września 2019 roku weszła w życie zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Od tego dnia Gminy mają rok na to, by przygotować wszystkie niezbędne uchwały wprowadzające zapisy ustawy do realizacji.

Aby ułatwić Państwu segregację odpadów, na byłym targowisku zwierzęcym przy ul. Sędzickiego w Kartuzach będzie już w przyszłym roku, o tej samej porze, czynny punkt selektywnej zbiórki odpadów, tzw. PSZOK.