Informujemy, że Gmina Kartuzy w ramach konkursu pn. Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otrzymała dotację na wymianę węglowych źródeł ciepła w wysokości nieco ponad 260 tys. zł. Przyznana kwota stanowi ok. 19,84% kosztów kwalifikowanych poniesionych już na wykonanie tego zadania.

W ramach konkursu wymieniono 94 węglowe źródła ciepła o łącznej mocy 2041 kW w 91 budynkach i lokalach mieszkalnych. Kotły węglowe zostały zastąpione ogrzewaniem gazowym w 51 przypadkach, olejem opałowym (1 przypadek), pompą ciepła (1 przypadek) i biomasą w 38 przypadkach.

Wymiana kotłów węglowych na wyżej podane przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i tym samym zjawiska niskiej emisji, która powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza.

Likwidacja kotłów opalanych węglem przyczyni się do poprawy parametrów jakościowych powietrza na poziomie lokalnym, co przełoży się na ogólną poprawę jakości powietrza.

Wymienione źródła ciepła dodatkowo polepszą komfort życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i uciążliwości związanej nierzadko ze spalaniem paliw niskiej jakości.