Przypominamy, że Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminami Chmielno, Somonino, Kartuzy, Żukowo, Pruszcz Gdański (miejską oraz wiejską), jak również Wypożyczalnią Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marsz, realizuje projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni.

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 pn. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 mln 661 tys. 679 zł i 20 gr
Kwota dofinansowania UE: 6 mln 474tys.  695 zł i 82 gr
Okres realizacji projektu: 11 II 2015 r. – 31 XII 2020 r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na Kółku Raduńskim i rzece Raduni, które obejmie trzy grupy zadań:

zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 25 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,
kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

W ramach zagospodarowania szlaków w infrastrukturę wodną projekt obejmuje tylko w Gminie Kartuzy:

budowę 7 pływających pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze wraz z wyciągarką linową służącą do obsługi slipu w Brodnicy Górnej,

budowę pomostów dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica Dolna,

rewitalizację dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo.