Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018), w wyniku czego Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 tys. złotych na zadanie pn. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych pomników przyrody ożywionej na terenie Gminy Kartuzy.

Zadanie zostanie wykonane w miesiącach październik i listopad 2018 r. W jego ramach w obrębie 9 drzew będących pomnikami przyrody planuje się wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz sanitarnych, które będą miały na celu usunięcie posuszu, poprawę statyki drzew oraz zwiększenie ich estetyki.


W ramach dofinansowania planuje się również zakup i montaż na pomnikach przyrody nowych tabliczek urzędowych służących do znakowania tych drzew, jak również tabliczek informacyjnych, na których znajdą się informacje szczegółowe dotyczące danego pomnika przyrody.


Przypominamy ponadto, że Burmistrz Kartuz w roku 2014 podjął decyzję o konieczności wykonania inwentaryzacji i waloryzacji pomników przyrody ożywionej na terenie gminy Kartuzy. Udało się pozyskać cenną wiedzę na temat stanu zdrowotnego drzew oraz ich statyki.


Na terenie gminy Kartuzy jest zlokalizowanych 16 pomników przyrody ożywionej (6 w Kartuzach, 10 na terenie sołectw). 13 z nich to obiekty pojedyncze, 3 to pomniki stanowią grupy składające się z dwóch lub trzech drzew.