Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2018 r. weszło w życie nowe brzmienie Ustawy Prawo Łowieckie.

W związku ze zmianą przepisów w zakresie szacowania szkód łowieckich i ustalania wielkości odszkodowań, wszelkie wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać do właściwych burmistrzów, wójtów, prezydentów.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.bip.kartuzy.pl (zakładka inne/ochrona środowiska/wnioski). Wejdź tutaj, aby pobrać.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Hallera 1.


fot. pixabay.com