W styczniu 2017 roku Gmina Kartuzy wraz z Gminami Sierakowice i Sulęczyno aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o przyznanie dofinansowania dla projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”.

Nasz projekt 19 lipca br. uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości 8 mln 316 tys 921 zł i 99 gr (ok. 85 % wartości kosztów kwalifikowanych). Koszt całkowity inwestycji wynosi 9 mln 956 tys 025 zł i 10 gr.


Otrzymane dofinansowanie to spory sukces naszych gmin. W konkursie do rozdysponowania było 128,40 mln złotych, tymczasem wnioskowana suma wszystkich projektów wyniosła prawie 302 mln zł.


Miło nam poinformować, że dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła otrzymają wszyscy wnioskodawcy, który złożyli wniosek w terminie.


Z tej okazji, zapraszamy wszystkich uczestników projektu (wszystkich, którzy złożyli wnioski) na spotkanie, które odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 17.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kartuzach (sala 27).


UWAGA!


Warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie i otrzymania dofinansowania w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych jest wniesienie wkładu finansowego do projektu w wysokości 20% planowanych kosztów zakupu i montażu instalacji.


Każdy wnioskodawca otrzyma pismo z indywidualną kwotą wpłaty do wniesienia, zaś termin do dokonania wpłaty oraz numer konta zostanie przekazany na spotkaniu 13 września 2018 r. oraz będzie dostępny na stronie www.kartuzy.pl wraz ze stosownym obwieszczeniem.


Osoby, które we wskazanym terminie nie dokonają wpłaty wkładu własnego, automatycznie zostają skreślone z listy uczestników projektu. Na ich miejsce do projektu włączone zostaną osoby z listy rezerwowej.


Po dokonaniu wpłat przez wszystkich uczestników projektu, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła. Końcowa cena instalacji zależeć będzie od rozstrzygnięcia przetargu, zaś ewentualna różnica zostanie skorygowana przy końcowym rozliczeniu, co nastąpi najprawdopodobniej najszybciej w przyszłym roku.


W razie pytań dotyczących spotkania oraz kwestii szczegółowych, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, nr tel. 58 6945250.


Fot. pixabay.com