Burmistrz Kartuz, na mocy zarządzenia nr 137/2018 z dnia 05.11.2018 r., ogłasza nabór uzupełniający do Projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 %. Koszt całkowity inwestycji to 9 mln 956 tys 25 zł i 10 gr.

W ramach przedmiotowego zadania mieszkańcy mają możliwość instalacji kolektorów solarnych lub powietrznych pomp ciepła do c.w.u.

Warunkiem wzięcia udziału w naborze uzupełniającym jest złożenie wypełnionej ankiety dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania instalacji odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody użytkowej. Ankieta dostępna jest na stronie www.kartuzy.pl (do pobrania pod obwieszczeniem) oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Kartuzach (pok. 320, III piętro). Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu) lub odesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Termin naboru odbędzie w dniach od 15-11-2018 r. do 30-11-2018 r. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi załącznikami. Ankiety złożone po wyznaczonym terminie naboru, nie będą rozpatrywane. Ankiety oraz Regulamin naboru uzupełniającego zostaną opublikowane na stronie www.kartuzy.pl dnia 14.11.2018 r. Od tego też dnia ankiety będą gotowe do pobrania w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu (pok. 320).

Najważniejsze informacje o naborze

I. Uczestnicy projektu

Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Gminie Kartuzy posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów budynków mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku nie później niż na dzień 30-11-2018r.

II. Kryteria wyboru uczestników

W ramach naboru do projektu przewidziano dokonanie wyboru uczestników na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium I – efekt środowiskowy – przyjmuje się dwa kryteria środowiskowe:

- do udziału w projekcie przyjmuje się w pierwszej kolejności instalacje do wyczerpania następujących wskaźników łącznej mocy wszystkich instalacji zgłoszonych w naborze odpowiednio:
- dla instalacji solarnych – 39,13 kW
- dla instalacji pomp ciepła do podgrzewania c.w.u – 11,5 kW
- do udziału w projekcie przyjmuje się gospodarstwa domowe, które do c.w.u. używają najbardziej emisyjnych nośników energii (1. Energia elektryczna, 2. Węgiel, 3. Olej opałowy, 4. Gaz płynny, 5. Drewno, pelet, słoma, trociny, 6. inne).

Kryterium II – kolejność zgłoszeń (DEKLARACJI) – w przypadku, gdy wpłyną zgłoszenia charakteryzujące się podobnym efektem środowiskowym o wyborze zadecyduje data wpływu ankiety szczegółowej.

Burmistrz Kartuz
/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Załączniki:


Regulamin
Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
Wzór ankiety szczegółowej.

Pobierz załącznik (wejdź).
Skrót pozostałych informacji

Uwaga, parking przy ul. Zamkowej czasowo zamknięty
Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z budową zbiornika buforowego na terenie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Sędzickiego.

Mieszkańcy beneficjentami kolejnych środków

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Szukam… Znajduję… Pracuję… II”,

Budowa skateparku rozpoczęta

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

Budowa stadionu już na ukończeniu

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie…

Dworzec Roku. Do końca głosowania tylko 2 dni

Dzisiejsza poranna akcja promocyjna na Dworcu Integracyjnym w Kartuzach zakończona pełnym sukcesem. Burmistrzowie Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Sylwia Biankowska zachęcali do głosowania…

Mieczysław Struk ponownie Marszałkiem Województwa Pomorskiego

Najserdeczniejsze gratulacje dla Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dworzec Roku. 4 dni do końca głosowania

Z wielką przyjemnością informujemy, że kartuski Dworzec Integracyjny znalazł się wśród 10 najlepszych dworców w Polsce w konkursie pn. Dworzec Roku organizowanym przez Fundację ProKolej…

Szymon Sajnok wśród najlepszych sportowców 2018

Wychowanek sekcji kolarskiej GKS Cartusia Kartuzy Szymon Sajnok znalazł się w dostojnym gronie nominowanych do tytułu Sportowiec Roku Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. Już po raz…

Ankieta. Diagnoza rozwoju Gminy Kartuzy

Gmina Kartuzy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2030, która będzie wyznacznikiem głównych celów i kierunków rozwoju Gminy w najbliższej przyszłości.

Nowy skatepark. Umowa już podpisana

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji budowy skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark…

Zgłoś przystań, pomost, stanicę

OGŁOSZENIE O NABORZE DO BAZY PRZYSTANI, POMOSTÓW I STANIC KAJAKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Bogdan Łapa wybrany Starostą Kartuskim

Rada Powiatu Kartuskiego dokonała dzisiaj wyboru nowego Starosty Kartuskiego, którym został p. Bogdan Łapa. Funkcję Wicestarosty obejmie p. Piotr Fikus. Przewodniczącym Rady Powiatu będzie…