30 listopada 2018 r. Gmina Kartuzy zakończyła realizację zadania pn. „Obniżenie zanieczyszczeń środowiska poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w mieście Kartuzy”.  Powyższe zadanie było realizowane w ramach konkursu pod tytułem „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Dzięki konkursowi możliwe było wsparcie wymiany kotłów węglowych w budynkach wielorodzinnych, czyli takich, które nie mogą korzystać z Krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W naszej gminie do realizacji zadania przystąpiło 13 właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Kartuzy. Ostatecznie zlikwidowanych zostało 9 źródeł ciepła opalanych węglem o łącznej mocy 192 kW – 4 właścicieli wycofało się z zamiaru likwidacji pieców węglowych w tym roku.

Wszystkie likwidowane kotły węglowe zostały wymienione na nowoczesne kotły gazowe. W wyniku likwidacji 9 kotłów węglowych zostanie spalone o 44,5 tony mniej węgla, co spowoduje redukcję emisji pyłów ogólnych o 0,890 mg/rok.

Redukcji ulegnie również emisja dwutlenku siarki (spadek o 0,427 Mg/rok), tlenku węgla (spadek o 1,997 Mg/rok) oraz dwutlenku węgla (spadek o 49,148 Mg/rok).

Łącznie na wsparcie wymiany kotłów węglowych Gmina Kartuzy wydała 57 tys. 475 zł i 37 gr, w tym 17 tys. 800 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odwiedź stronę: https://wfos.gdansk.pl/ (wejdź)