W lipcu 2018 r. Gmina Kartuzy podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacyjną na zadanie pn. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych pomników przyrody ożywionej na terenie Gminy Kartuzy.


Łączny koszt zadania wyniósł 21 tys. 910 zł.

W zakres prac wchodziło wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w obrębie dziewięciu koron drzew rosnących na terenie miasta i gminy Kartuzy, mających na celu usunięcie suszu gałęziowego, oczyszczenie ubytków, a także poprawę stabilności wiekowych drzew.

Ponadto w dwóch przypadkach należało wykonać wiązanie elastyczne systemem COBRA. Wiązanie zastosowano na lipie drobnolistnej w Koloni oraz na topoli kanadyjskiej w Kartuzach. W obu przypadkach drzewa miały wygonione dominujące konary (przewodniki).

Elastyczne wiązania stosuje się w momencie zaistnienia konieczności wsparcia wytrzymałości konarów o znacznych rozmiarach i wadze, celem zapobiegnięcia wyłamania któregokolwiek.

W ramach umowy na wszystkich pomnikach przyrody wymieniono i uzupełniono brakujące tabliczki urzędowe oraz dodatkowo zamocowano tabliczki  informacyjne, na których znalazły się: nazwa gatunkowa (polska i łacińska), wiek drzewa, wymiary (obwód pnia, wysokość), data podjęcia ochrony i rok wykonania.


Zgodnie z harmonogramem we wrześniu wyłoniony został wykonawca, który wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, wykonał prace w zakresie cięć.  Prace realizowane były przy użyciu podnośnika koszowego oraz metodą alpinistyczną w trudno dostępnych lokalizacjach.

Głównym celem zadania była poprawa stanu zdrowotnego drzew pomnikowych oraz ich stabilności, także zwiększenie ochrony tych drzew – zabytków przyrody będących równocześnie zabytkami kultury.

Inne cele: zwiększenie walorów estetycznych drzew pomnikowych oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy Kartuzy na temat drzew pomnikowych poprzez między innymi oznakowanie drzew tabliczkami urzędowymi i informacyjnymi.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu kartuskie pomniki przyrody dłużej zachowają żywotność. Wzrósł też poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i osób przebywających w parkach.

Wykonane prace pielęgnacyjne i cięcia sanitarne w obrębie koron dziewięciu drzew pomnikowych wpłynęły korzystnie na: poprawę stanu zdrowotnego drzew, przedłużenie żywotności drzew, poprawę bezpieczeństwa w obrębie drzew (suche gałęzie nie będą spadały na przechodzące osoby).


Oznakowanie drzew tabliczkami urzędowymi i informacyjnymi wpłynęło na zwiększenie wiedzy na temat pomników przyrody wśród mieszkańców i turystów.

Ponadto wykonane zabiegi pielęgnacyjne w obrębie pomników przyrody na terenie gminy Kartuzy przyczyniły się do:

ochrony drzew jako zabytków przyrody, będących równocześnie zabytkami kultury (pojedyncze drzewa i grupy drzew stanowią funkcjonalno-kompozycyjną całość z zabytkowymi budowlami – zwłaszcza pomniki przyrody zlokalizowane w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta – 6 drzew);

ochrony drzew ze względów historycznych (drzewa rosnące w miejscach związanych z wydarzeniami historycznymi, kulturowymi, legendami lub podaniami ludowymi, np. pomnik przyrody nr 13 – lipa drobnolistna w Kartuzach).