Zawiadomienie Burmistrza Kartuz ws. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.