Uprzejmie informujemy, że nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązują od 1 lutego 2019 r., nie zaś od 1 stycznia br. Prosimy o uważną lekturę poniższego pisma, skierowanego do Rady Nadzorczej SM Kaszuby w Kartuzach.