Od 1 lutego 2019 r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmienia się metoda naliczania tej opłaty. Dotychczas opłatę za zagospodarowanie odpadów uzależniano od ilości osób w gospodarstwie domowym (metoda naliczania określona była dla 1, 2, 3 osób oraz 4 i powyżej). W związku z zaistniałą zmianą metody, wysokość opłaty nadal będzie obliczana na podstawie ilości osób zamieszkujących faktycznie w gospodarstwie domowym, tylko zmienia się zakres – metoda określa możliwość naliczania opłaty dla 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 osób i powyżej.

Skąd ta zmiana?

Zmiana ta wynika z konieczności zapewnienia środków na odbiór odpadów. W związku z coraz bardziej wyśrubowanymi normami dla przedsiębiorców rosną koszty eksploatacyjne podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów. Ceny za odbiór odpadów na składowiskach wzrastają, rosną koszty transportu i cena za odbiór odpadów musiała zostać dostosowana do realnych kosztów.

Segregacja się opłaca. Dlaczego?

Segregacja odpadów jest po prostu tańsza. Oszczędzacie więc Państwo pieniądze i jednocześnie dokładacie swoją cegiełkę na rzecz ochrony środowiska. Gmina Kartuzy przygotowała specjalne ulotki o tym, jak segregować, które dostępne są w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Pracownicy Wydziału również służą pomocą przy jakichkolwiek problemach związanych z segregacją.Ja segreguję, a do śmieciarki wrzucane są wszystkie śmieci razem. Prawda czy mit?


Zdecydowanie mit. Jeden pojazd może odbierać kilka frakcji odpadów, ponieważ jest wyposażony w specjalne komory, które umożliwiają przewożenie kilku rodzajów odpadów bez kontaktu ze sobą. Takie rozwiązanie jest korzystne dla środowiska – ogranicza częstotliwość transportu odpadów, a co za tym idzie – ograniczona jest emisja zanieczyszczeń do środowiska oraz zapewniona jest płynność ruchu drogowego (brak zatorów na drogach wynikających z ruchu znacznej liczby pojazdów odbierających odpady). Z drugiej strony – ogranicza się koszty, ponieważ transport odpadów stanowi jeden z głównych elementów determinujących koszty odbioru odpadów.

Śmieciarki, które obsługują teren Naszej Gminy, muszą spełniać szereg wymogów i norm, m.in. posiadać system nawigacji, który umożliwia lokalizację pojazdu i jednocześnie pozwala na ustalenie, czy śmieciarka odbiera odpady tylko z terenu Gminy, którą obsługuje. Taki system pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z przyjmowaniem odpadów z okolicznych gmin.

W razie pytań – trzeba pytać

Zachęcamy do odwiedzenia Naszej strony, www.odpady.kartuzy.pl, gdzie umieszczamy wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami oraz do osobistego kontaktu z pracownikami naszego Urzędu, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w rozwiązaniu problemów i trudności, z którymi stykają się Państwo podczas segregacji odpadów.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów 58 694 52 44 i 58 694 52 46. Zapraszamy!