Informacja dla uczestników projektu pn. „OZE dla Kaszub – Wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”.

Gmina Sierakowice jest w trakcie prowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń OZE w gminach Sierakowice, Kartuzy, Sulęczyno.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 29 marca 2019 r. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca. Termin wykonania przedmiotu przetargu planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

O dalszych etapach realizacji projektu uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.