Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się publikacja pt. Wyniki Porejestrowych doświadczeń Odmianowych za rok 2018, częściowo dofinansowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Opracowanie to zawiera listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa. Właściwy dobór odmian jest niezwykle ważny, ponieważ zapewnia odpowiednią ilość plonów przez dopasowanie gatunków do warunków siedliskowych. Respektowanie doboru odmian do warunków glebowo-klimatycznych jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o produkcyjności roślin uprawnych i poprawy efektywności gospodarowania rolników.

Wyniki Porejestrowych doświadczeń Odmianowych za rok 2018 (ściągnij)