Uprzejmie informujemy, że Gmina Sierakowice - lider projektu pn. „OZE dla Kaszub – Wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” w dniu 24 kwietnia 2019r. ogłosiła przetarg pn. Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno (sygn. post. SUE.271.3.2019).

Termin składania ofert przez potencjalnych Wykonawców upływa w dniu 31.05.2019r.


Poniżej link do ogłoszenia:

http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF58746D228AC8Z/ogloszenie_o_zamowieniu__przekazane_do_Dziennika_Publikacji_UE_dnia_24.04.2019_r._.pdf